Een nieuwe behandeling bij erfelijke en BRCA1-like borstkanker wordt vanaf 1 januari vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Omdat het gaat om een experimentele behandeling, laat minister Edith Schippers (Volksgezondheid) de behandeling voorwaardelijk toe tot het basispakket.

Het gaat om de behandeling van patiënten met stadium III borstkanker met een erfelijke BRCA1 of BRCA2 genmutatie of stadium III borstkanker en een BRCA1-like borsttumor. In dat laatste geval lijkt de tumor heel erg op die van patiënten met erfelijke borstkanker.

De vergoeding geldt voor de duur van zes jaar en geldt voor patiënten van 18 tot en met 65 jaar. Er is een budget voor van 4,4 miljoen euro.

Voorwaardelijke toelating gebeurt pas sinds 2012. Sindsdien is het vijftien keer voorgekomen. Patiënten krijgen zo toegang tot veelbelovende behandelingen en daardoor ontstaat ook inzicht in de effectiviteit en de kosten van de zorg. Na afloop van de periode valt de beslissing of een behandeling definitief wordt toegelaten.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: